Läder

Läder är ett fantastiskt material som bara blir vackrare med åren. Rätt skött är det även starkt och 

tåligt, vilket gör det till ett utmärkt material för möbler.

 

Att köpa lädermöbel

Ögat, handen och priset avgör ofta vilket läder vi väljer till vår lädersoffa, men hur och var vi använder 

den är av större betydelse. Idag blir det allt vanligare att äta i soffan framför tv:n vilket medför ett 

ökat slitage och därmed ställer högre krav på soffans kvaliteter samt skötsel.

 

Tänk noga igenom vem som kommer använda den nya möbeln och hur. Kommer barn och djur att 

vistas i soffan bör man tänka på att vissa typer av läder kräver något mer omvårdnad för att klara 

sådana påfrestningar. Läs mer om lädertyperna nedan. Provsitt möbeln noga i möbelaffären. Där 

finns information om tillverkare och material. 

 

Lädertyper

Anilin är ett genomfärgat läder utan täckfärg eller ytlack. Naturliga märken såsom exempelvis 

gödselfläckar och taggtrådsmärken finns kvar på lädret för att behålla så mycket som möjligt av den 

naturliga känslan. Anilin har extremt hög komfort och andas mycket, men är samtidigt känsligare för 

spill och fläckar. Äger man en möbel i anilinläder är det extra viktigt med underhåll så att lädret alltid 

har ett fullgott skydd och åldras vackert.

 

Semianilin är ett anilinläder som ytbehandlats med ett extra skyddslager för att öka tåligheten 

mot fläckar. De naturliga märkena som återfinns på ett anilinläder finns i vissa fall kvar även på ett 

semianilin. Detta läder har generellt en bra komfort och god andningsförmåga.

 

Täckfärgat läder har, som hörs på namnet ytterligare skydd och färg på ytan. Andningsförmågan och 

komforten begränsas något av ytbehandlingen, men den ger istället ett motståndkraftigt och tåligt 

läder.

 

Bycast är i regel ett spaltläder som påförst en polyuretanyta. Bycast är blankt och mycket modernt. 

Lädret är i regel tåligt mot fläckar men har begränsad komfort och andningsförmåga.

 

Nubuck är slipat anilinläder som är helt öppet. Det har en mockaliknande känsla och är ytterst 

känsligt mot spill. Nubuck är inget passande material för en möbel som används ofta.

 

Anilin, semianilin och täckfärgat läder

Innan möbeln tas i bruk, behandla gärna med Leather Protection Cream. Detta gäller särskilt 

känsliga anilin-läder, som har ett litet eget skydd. Behandla speciellt de delar som kommer i kontakt 

med huden, så som armstöd och nackpartier. 

 

I den vardagliga skötseln ingår både rengöring och skyddsbehandling. Dammsug möbeln 

regelbundet, för att få bort lös smuts och damm. Rengör med Soft Cleaner for Leather (ingår i 

Maxi Protection kit) med jämna mellanrum, ungefär 6-12 gånger om året. Återimpregneringen 

med Leather Protection Cream bör göras ungefär 2-4 gånger om året. Hur ofta man ska behandla 

sin möbel beror förstås på hur mycket och på vilket sätt möbeln används. Se bruksanvisning på 

etiketterna. 

 

Bycast

Behandla möbeln med Soft Life for Leather (ingår i Soft Life kit for Bycast Leather). Behandla 

speciellt de delar som kommer i kontakt med huden, så som armstöd och nackpartier.

 

I den vardagliga skötseln ingår både rengöring och skyddsbehandling. Dammsug möbeln 

regelbundet, för att få bort lös smuts och damm. Rengör med Soft Cleaner for Leather (ingår i Soft 

Life kit for Bycast Leather) med jämna mellanrum, ungefär 6-12 gånger om året. Behandlingen med 

Soft Life bör göras ungefär 2-4 gånger om året. Hur ofta man ska behandla sin möbel beror förstås 

på hur mycket och på vilket sätt möbeln används. Se bruksanvisning på etiketterna. 

 

Nubuck

Eftersom nubuck är extremt känsligt för fläckar bör man lägga ner lite extra tid på att ta hand om 

sin möbel. Innan möbeln tas i bruk, skydda den med Nubuck Protection. Behandla speciellt de delar 

som kommer i kontakt med huden, så som armstöd och nackpartier.

 

I den vardagliga skötseln ingår både rengöring och skyddsbehandling. Dammsug möbeln 

regelbundet, för att få bort lös smuts och damm. Rengör regelbundet med Nubuck Cleaning Pad, 

som avlägsnar lätt smuts och fräschar upp ytan. För fläckar eller svårare smuts använd Nubuck 

Cleaner. Återskydda med Nubuck Protection 2-4 gånger om året. Se bruksanvisning på etiketterna.

 

                 Läder - Skötselråd