Microfibrer

Microfiber är ett syntetiskt material och har fått sitt namn av att det är extremt tunt. 1 mil av fibern 

väger inte mer än 1 gram. Microfibermöbler har ofta en lite mocka-liknande känsla.

 

Det finns två huvudtyper av microfiber, som skall tas om hand på helt olika sätt. Den första typen är 

oimpregnerad. Spill från vätskor släpps igenom och fastnar inte så lätt i tyget. Eventuella fläckrester 

är i regel lätta att rengöra. Denna typ av microfiber behöver ingen impregnering. 

 

Den andra typen är impregnerad och spill från vätskor med mera stannar ovanpå. Denna typ av 

microfiber bör man återimpregnera med jämna mellanrum för att skyddet inte skall försvinna. Låter 

man bli att impregnera denna typ av möbel, kommer eventuella fläckar att gå ner i tyget och sedan 

vara mycket svåra att få bort. Impregneringen gör man med Textile Protection.

 

Den vardagliga rengöringen sker dels med dammsugning. Dammsug möbeln regelbundet, för att 

få bort lös smuts och damm. Rengör lätt smutsad och solkig möbel såhär: Fukta en microfiberduk i 

hett vatten och pumpa på ett par tag Microfiber Cleaner. Vrid ur hårt och rulla sedan duken runt en

svamp. Borsta tyget med rullen i olika riktningar för att lyfta bort smutsen ur tyget.

 

Fläckar tas bort med Microfiber Cleaner på en svamp. Om tyget är mycket hårt smutsat kan man 

behöva tvätta det ett par gånger för att få bort allt. Återimpregneringen med Textile Protection 

bör göras ungefär 2-4 gånger om året, på den typ av microfiber som kräver det. Hur ofta man 

ska behandla sin möbel beror förstås på hur mycket och på vilket sätt möbeln används. Se 

bruksanvisning på etiketterna.

 

                          Microfiber - Skötselråd